Stažuotės

TARPTAUTINĖS STUDIJOS IR STAŽUOTĖS BŪSIMIEMS VERTĖJAMS IŠ PRANCŪZŲ KALBOS

2021-09-25

Aurelija Leonavičienė VDU Frankofonijos šalių centro vadovė 2016 metais įkūrus VDU Frankofonijos šalių centrą, suintensyvėjo bendradarbiavimas su prancūzų kalba...