TARPTAUTINĖS STUDIJOS IR STAŽUOTĖS BŪSIMIEMS VERTĖJAMS IŠ PRANCŪZŲ KALBOS

2021-09-25

Aurelija Leonavičienė

VDU Frankofonijos šalių centro vadovė

2016 metais įkūrus VDU Frankofonijos šalių centrą, suintensyvėjo bendradarbiavimas su prancūzų kalba kalbančių šalių universitetais, tarptautinėmis organizacijomis ir ES institucijomis. Naujos mokslo, studijų, profesinio tobulėjimo ir kultūrinio bendradarbiavimo perspektyvos atsivėrė nuo 2020 metų pradžios, kai Frankofonijos šalių centro iniciatyva Vytauto Didžiojo universitetas tapo tarptautinės Frankofoniškųjų universitetų agentūros (Agence universitaire de la Francophonie – AUF) nariu. Atsirado kur kas daugiau tarptautinio bendradarbiavimo galimybių visiems universiteto bendruomenės nariams. Žinoma, su viena sąlyga – mokėti prancūzų kalbą.

Į Frankofoniškųjų universitetų agentūros (AUF) kvietimą dalyvauti tarptautinėse mokslo ir studijų veiklose pirmiausia atsiliepė VDU Frankofonijos šalių kalbos ir kultūros bakalauro studijų programos studentai, studijuojantys vertimą ir norintys tapti profesionaliais meninių, dalykinių tekstų vertėjais ir redaktoriais. Apie šių specialistų stygių Lietuvoje pastaruoju metu išties nemažai kalbėta: apie vertėjų trūkumą ne kartą yra kalbėję ir rašę šalies leidyklų, ES institucijų Lietuvių kalbos skyrių vadovai ir vertėjai, Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga. Profesionaliai parengti vertėjai raštu gali ne tik versti ES teisės aktus, kitus dokumentus, bet ir prisidėti prie frankofoniškųjų šalių literatūros ir kultūros sklaidos šalyje. Kaip niekada aktuali tampa literatūros kritiko Vytauto Kubiliaus per steigiamąjį Vertėjų centro susirinkimą 2003 metais pasakyta mintis, kad lemiamą įtaką lietuvių mąstysenai ir literatūrinės raiškos galimybėms padarė ne originalios, o verstinės knygos. Tai rodo, kokia svarbi yra vertimo veikla ir jos kokybė.

Vertimo raštu studijas vykdo ne tik VDU Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedros studijų programos, bet ir Frankofoniškųjų universitetų agentūros (AUF) Vidurio ir Rytų Europos padalinys, 2020 ir 2021 metais kvietęs dalyvauti nuotolinėse vertimo raštu studijose „Europa Plus“, skirtose AUF tinklo universitetų žurnalistikos, komunikacijos, vertimo ir filologijos studijų studentams, labai gerai mokantiems prancūzų kalbą. Beveik pusmetį trunkančių nuotolinių vertimo raštu studijų tikslas – gimtosios šalies spaudos tekstų vertimas į prancūzų kalbą, šalies ir ES aktualijų per vertimą pristatymas kitų šalių studentams ir prancūzų kalbos kompetencijų tobulinimas dalyvaujant tarptautinės studentų grupės veiklose, kurioms vadovauja vertimo srities specialistai, gimtakalbiai frankofonai. „Tai puiki galimybė pažinti vertėjo profesiją iš arčiau. Galėjau geriau suprasti, kiek daug darbo reikia įdėti į galutinį vertimo variantą.“ – dalinasi patirtimi Frankofonijos šalių kalbos ir kultūros IV kurso studentė Karolina Vingytė, šios vasaros pabaigoje sėkmingai baigusi AUF organizuotas vertimo raštu studijas kartu su kitais studentais iš 21 šalies: Albanijos, Armėnijos, Bulgarijos, Gruzijos, Vengrijos, Serbijos, Slovakijos, Slovėnijos, Turkijos ir kitų šalių. Studentė prisipažįsta: „Daug skaičiau prancūzų spaudos straipsnių, kad galėčiau tinkamai vartoti prancūzų kalbos frazes, atkartoti rašymo stilių versdama lietuviškus tekstus į prancūzų kalbą. Vertėjas, kaip ne kartą teko įsitikinti, verčia ne vien tekstą iš vienos kalbos į kitą, bet ir kultūras. Vienos šalies žmonės gali suprasti tuos pačius dalykus visai kitaip nei kitos šalies žmonės, nes jų patirtis yra skirtinga, todėl verčiant svarbu tinkamai ir suprantamai perteikti reikšmę kitai kultūrai. Vertėjui reikia ne tik mokėti kalbą, bet pasiruošti visapusiškai, nuolat plėsti savo žinias apie kitas kultūras, visuomenės gyvenimo aktualijas. Dėl šių priežasčių vertimas mane žavi, ir AUF vertimo praktika dar kartą įrodė, kad savo ateitį mielai norėčiau sieti su vertėjo profesija.“

Karolina Vingytė yra vienintelė Lietuvos studentė, 2021 metais dalyvavusi Frankofoniškųjų universitetų agentūros organizuotose vertimo raštu studijose. Ji džiaugiasi, kad ši vertimo praktika „pirmiausia paskatino daugiau domėtis publicistika ir tuo, kas vyksta mūsų šalyje, o tada – plėsti akiratį apie kitų, svetimų šalių gyvenimą. Išvertę pasirinktus visiems aktualius straipsnius, juos komentuodavome, perpasakodavome plačiau kitiems grupės nariams. Laukdavau šių susitikimų, nes visi puikiai pasiruošdavo ir būdavo įdomu klausytis, kas vyksta kitose šalyse, kuo gyvena jų žmonės. Visos vertimo studijos vyko prancūzų kalba, todėl labai patobulinau prancūzų kalbos mokėjimą.“

Vertimas yra išties plati ir svetinga veiklos sritis, apimanti, kaip rašė Yves Gambier, „įvairios geometrijos“ objektus: meninius, publicistikos, mokslinius, administracinius tekstus, įvairių prekių aprašymus, etiketes ir kt. Dėl dabartinės vertimo objektų įvairovės, vertėjai dažniausia specializuojasi, renkasi versti vienos srities tekstus. Tai ne kartą yra minėję ES institucijų (Europos Parlemento, ES Teisingumo Teismo) vertėjai, vedę praktinius administracinių tekstų vertimo seminarus prancūzų filologams. Vertėjų praktikų seminarai ir, apskritai, vertimo studijos Vytauto Didžiojo universitete paskatino ne vieną studentą dalyvauti įvairiose vertimo veiklose ir teikti savo kandidatūrą stažuotis ES institucijų Generalinio vertimo raštu direktorato Lietuvių kalbos skyriuose. Kaip tik šiais metais Europos Parlamento skelbtą vertimo raštu stažuotės konkursą laimėjo 2021 metais Frankofonijos šalių kalbos ir kultūros studijų programą baigusi absolventė Deimantė Gudzinskaitė. Pusmetį truksianti stažuotė atvers naujas automatizuoto vertimo galimybes, suteiks naujų kompetencijų ir leis pažinti Liuksemburgą…

„Studijuodama paskutiniame kurse ir dalyvaudama Europos Parlamento vertėjų seminare išgirdau apie galimybę stažuotis Europos Parlamente Briuselyje arba Liuksemburge. Stažuotės sąlygos mane sužavėjo, o ir galimybė pasirodė tikrai išskirtinė. Stažuotė tokioje svarbioje Europos institucijoje gali tapti rimtu pamatu karjeroje. Taigi, ilgai negalvojau ir, atėjus paraiškų teikimo metui, užpildžiau visus reikalingus dokumentus ir kandidatavau į stažuotę Europos Parlamente, Lietuvių kalbos skyriuje, Liuksemburge. Net netikėjau, kad laimėsiu, bet man pavyko. Džiaugiuosi šia galimybe ir tikiu, kad stažuotė Europos Parlamente man padės dar geriau pažinti ne tik vertimo praktiką, bet ir save pačią.“ – pasakoja Deimantė Gudzinskaitė, netrukus, nuo spalio 1 dienos pradėsianti stažuotis Europos Parlamente. Deimantė neslepia, kad vertimas nebuvo jos svajonė stojant į VDU: „Prisipažinsiu, kad vertimo mokslą, iki studijų pradžios, vertinau pagal visuomenėje sklandančius stereotipus, kad vertėjai dažniausiai dirba biuruose, kad tai gana nykus roboto darbas. Visa tai buvo klaidinga informacija. Kai pradėjome mokytis meninio vertimo subtilybių, buvau sužavėta. Man labai patiko tai, kad versdamas meninio pobūdžio tekstą, vertėjas gali derinti kūrybą ir mokslą. Tai reiškia, kad jis turi tinkamai atskleisti originalo teksto autoriaus idėją, bet taip pat pateikti ir savo interpretaciją. Supratau, kad vertimo mokslas man yra įdomus ir, kad versdama galiu jaustis jaukiai.“

Išties, kiekvienas kitaip ateina į vertimo mokslą ar praktiką, tik visų svarbiausia – mėgti pasirinktą profesinę veiklą. Kad ir kurio stiliaus ar žanro tekstus tektų versti vertėjui, vis tiek jam teks klaidžioti tarpkultūrinės komunikacijos keliais ir parsivesti svetimą į savo namus…

Rinktis svetingiausią iš visų mokslų – vertimo mokslą, ir praktines vertimo veiklas vėl siūlo Frankofoniškųjų universitetų agentūra (AUF) ir kviečia agentūrai priklausančio Vytauto Didžiojo universiteto žurnalistikos, komunikacijos, vertimo ir filologijos studijų studentus, kalbančius prancūzų kalba, teikti paraiškas nuotoliniu būdu studijuoti vertimo praktinį kursą. Informaciją apie būtinus pateikti dokumentus rasite adresu: https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/stages-de-traduction-langue-nationale-francais-distance-en-partenariat-avec-la-rfi-roumanie-2/

Dokumentus prašoma pateikti iki 2021 m. spalio 4 d., 24 val. (Bukarešto laiku).