STUDIJOS IR TYRIMAI

Frankofoniškosios studijų programos

Vytauto Didžiojo universiteto Frankofonijos šalių centras, bendradarbiaudamas su VDU Humanitarinių mokslų fakulteto Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra, teikia informaciją apie frankofoniškąsias veiklas plačiajai visuomenei ir apie VDU vykdomas frankofoniškąsias studijų programas:

Bakalauro studijų programa Frankofonijos šalių kalba ir kultūra (240 kreditų)

Suteikiama kvalifikacija – prancūzų filologijos bakalauro laipsnis

Studentai, studijuojantys šioje bakalauro studijų programoje studijuoja šiuos dalykus:

 • Frankofonijos studijų įvadą,
 • Prancūzų kalbos fonetiką,
 • Prancūzų kalbą ir kultūrą I-IV,
 • Prancūzų kalbos gramatikos pagrindus,
 • Prancūzų kalbos pokalbio gramatiką,
 • Tarpkultūrinę komunikaciją,
 • Frankofonijos šalių politiką ir ekonomiką,
 • Prancūzų verslo kalbą,
 • Prancūzų diplomatinę kalbą,
 • Dalykinių tekstų vertimą I-II,
 • Taikomąją lingvistiką ir vertimą,
 • kitus studijų dalykus, kurių aprašus galima rasti programos aprašyme, esančiame universiteto puslapyje.

Studijuodami šioje studijų programoje studentai:

 • Analizuoja bendrinės prancūzų kalbos ir kultūros reiškinius, nagrinėja tarpkultūrinės komunikacijos ypatumus su frankofoniškų šalių atstovais,
 • Nagrinėja frankofoniškų šalių (Prancūzijos, Kanados, Belgijos, Šveicarijos, Liuksemburgo, prancūzakalbių Afrikos valstybių ir kt.) kalbos variantus, literatūrą, visuomenės ir politinio gyvenimo ypatumus, praktinius vertimo iš prancūzų kalbos į lietuvių kalbą reiškinius,
 • Atlieka vertimo ir komunikacijos praktikas Lietuvos ir Europos Sąjungos institucijose, įmonėse, Lietuvos diplomatinėse atstovybėse frankofoniškose šalyse;
 • Studijuoja vertimo teoriją ir praktiškai verčia meninius ir dalykinius tekstus; versdami dalykinius tekstus naudoja šiuolaikinę automatizuoto vertimo įrangą;
 • Studijų metais įgyja vertimo raštu kvalifikaciją;
 • Gali studijuoti kelis semestrus frankofoniškose studijų programose ES ir ne ES šalių universitetuose;
 • Dalyvauja VDU Frankofonijos šalių centro kultūrinių renginių programoje, prisideda prie frankofoniškojo kovo mėnesio renginių organizavimo;
 • Gali nemokamai išmokti naujų užsienio kalbų;
 • Gali nemokamai studijuoti vienoje iš 86 VDU gretutinių studijų programų.

Daugiau informacijos apie Frankofonijos šalių kalbos ir kultūros bakalauro studijų programą gali suteikti studijų programos vadovė prof. dr. Aurelija Leonavičienė el. paštu aurelija.leonaviciene@vdu.lt arba telefonu: 8 37 327837.

Gretutinių studijų programa Prancūzų kalba ir diplomatija (40 kreditų)

Programa padeda įgyti svarbiausias bendrinės prancūzų kalbos ir kultūros, politologijos ir diplomatijos žinias, dalykinės (politikos, diplomatijos, ekonomikos srities) prancūzų kalbos vartojimo, dalykinių tekstų vertimo, tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių. Studijuojantieji išmoksta taikyti įgytas kompetencijas įvairioje praktinėje veikloje.

Studentams, studijuojantiems šioje gretutinių studijų programoje:

 • suteikiamas platesnis išsilavinimas, nes baigusieji pagrindinę bakalauro studijų programą ir gretutines studijas tampa dviejų sričių specialistais;
 • suteikiama galimybė nuosekliai ir sistemiškai nuo pat pradmenų mokytis prancūzų kalbą, įgyti dalykinės prancūzų kalbos komunikacinių gebėjimų;
 • suteikiama galimybė gretutinėse studijose studijuoti nemokamai;
 • suteikiama galimybė plėsti savo įsidarbinimo galimybes, nes greta pasirinktos specialybės įgyja prancūzų kalbos ir diplomatijos kompetencijas, kurios padeda geriau prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių;
 • suteikiama galimybė po bakalauro studijų stoti į gretutinių studijų krypties magistrantūrą, į kurią stojant nereikia studijuoti išlyginamųjų dalykų.

Studijuojančiųjų šioje gretutinių studijų programoje laukia pažintinės kelionės, praktikos ir stažuotės Europos Sąjungos frankofoniškų šalių (Prancūzijos, Belgijos, Liuksemburgo ir kt.) įstaigose ir institucijose.

Daugiau informacijos gali suteikti studijų programos vadovė prof. dr. Aurelija Leonavičienė el. paštu aurelija.leonaviciene@vdu.lt arba telefonu: 8 37 327837.