Vieša diskusija apie Europos Sąjungą ir jos ateities perspektyvas gynybos srityje su prancūzų ekspertu Nicolas Tenzer

2021-10-13

Giedrė Pranaitytė

VDU Frankofonijos šalių centro koordinatorė

Vytauto Didžiojo universiteto Frankofonijos šalių centras, bendradarbiaudamas su Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetu, suteikia unikalią galimybę studentams, būsimiems prancūzų filologams ir politologams, dalyvauti akademiniame seminare-diskusijoje su žymiu  prancūzų politologu ekspertu Nicolas TENZER. Svečias kalbės ir diskutuos tema: „Strateginė autonomija, Europos karinės ir kitos iniciatyvos. Kokia bus ES užsienio ir saugumo politikos ateitis?“

Renginys vyks 2021 m. spalio 20 d., 12 val., Vytauto Didžiojo universiteto daugiafunkciniame tyrimų ir studijų centre V. Putvinskio g. 23, Kaune, 310 auditorijoje.

Nicolas TENZER yra baigęs École normale supérieure, Sciences-Po Paris ir École nationale d’administration (ENA), yra įgijęs istorijos magistro laipsnį. Nicolas Tenzer buvo Prancūzijos ekonomikos ir finansų ministro patarėju, dirbo Buhalterinės apskaitos teismo tyrėju ir Strateginio planavimo komisijos (prie Ministro Pirmininko biuro) skyriaus vedėju. Prelegentas ėjo specialios Prancūzijos vyriausybės misijos tarptautiniais klausimais vadovo pareigas. Be to, jis yra „Iniciatyvos plėtoti prancūzų ekspertines žinias užsienyje, Europoje ir visame pasaulyje“ (IDEFIE) vienas kūrėjų, buvęs pirmininkas ir generalinis direktorius, o dabar – garbės pirmininkas.

Nicolas Tenzer taip pat buvo Prancūzijos „Aspen“ instituto valdybos narys, finansų direktorius ir vykdomasis prezidentas (2010–2015 m.). Jis parengė tris oficialias ataskaitas Prancūzijos vyriausybei: The New Challenges for the Public Service: How to Address Them?; A New Organization for European and International Policies in France; ir International Expertise: The New Heart of Diplomacy and Development Policy in the 21st Century: Tools for a French Strategy of Influence.

Ėjęs Politinių sprendimų studijų ir tyrimų centro (CERAP) pirmininko ir apžvalgos „Le Banquet“ leidėjo pareigas (1992–2015 m.), Nicolas TENZER dabar yra kviestinis profesorius Paryžiaus tarptautinių santykių mokykloje (PSIA, Sciences-Po), ENA Paryžiuje, ir Prancūzijos aukštųjų nacionalinės gynybos studijų institute. Nuo 2021 m. gegužės mėnesio jis dirba informacinio biuletenio „Desk Russie“, leidžiamo du kartus per mėnesį, leidėju, tyrinėja Rusiją ir buvusias sovietinės erdvės šalis.

Nicolas TENZER yra kviestinis profesorius užsienio universitetuose (JAV, Kanadoje, Serbijoje, Pietų Korėjoje, Lenkijoje ir kt.) ir kviestinis pranešėjas daugelyje tarptautinių konferencijų saugumo ir tarptautiniais klausimais. Nicolas TENZER  yra publikavęs 22 knygas, įskaitant Political Philosophy; The World in 2030. The Rule and the Disorder; France Needs Others, ir Resisting Despair in Confrontational Times (su R. Jahanbegloo, Har-Anand Publications, 2019). Dauguma jo naujausių veikalų yra susiję su Europos problemomis ir saugumo klausimais, Ukraina, Rusija, Vidurio Rytų regionu ir JAV užsienio politika. Nicolas TENZER straipsniai nuolat publikuojami svarbiuose viso pasaulio laikraščiuose, mokslininkas dalyvauja TV ir radijo pokalbių laidose. Šiuo metu jis yra garsaus tinklaraščio „Tenzer Strategics“ savininkas. Šis tinklaraštis pradėtas leisti 2021 m. birželio mėnesį: https://tenzerstrategics.substack.com/