VDU rektoriui – vienas seniausių Prancūzijos apdovanojimų

2019-07-04

Liepos 2 d. Vilniuje VDU rektoriui prof. Juozui Augučiui buvo įteiktas Akademinių palmių ordino riterio apdovanojimas, skiriamas už švietimo ir kultūros plėtrą Prancūzijoje ir už jos ribų. Šiam garbingam įvertinimui rektorių nominavo Prancūzijos Respublikos Švietimo ministras Jean-Michel Blanquer.

„Šį vieną seniausių, kilnų Akademinių palmių ordino riterio apdovanojimą priimu su didele atsakomybe ir pagarba. Priimu jį ne kaip asmeninį apdovanojimą, o kaip visos Vytauto Didžiojo universiteto bendruomenės veiklos pripažinimą ir nuopelną“, – dėkodamas už nominaciją sakė rektorius.

Pasak prof. J. Augučio, jis visuomet žavėjosi prancūzų švietimo sistema. Pirmiausia, todėl, kad joje turinys yra svarbesnis už formą – literatūroje, muzikoje, dailėje, madoje, matematikoje ir kitose srityse. Be to, prancūzų švietime daug dėmesio skiriama menui ir kultūrai. Šių principų laikosi ir VDU – studijose, moksle, visuomeninėse veiklose.

„Kad ir kur mus nuvestų ši technologinė evoliucija, kuri kartais kelia daugiau klausimų nei atsakymų, kultūros lauko praeities ir dabarties pažinimas bei pajautimas yra tai, kas mums leidžia tvirtai stovėti ant dviejų kojų. Tiek fiziškai, tiek dvasiškai, tiek kaip visuomenėms, tiek individualiai. Jei žinios lavina protus, tai menas įaudrina mūsų vaizduotes. Kaip sakė tapytojas Edouard Manet, „nepakanka žinoti savo amatų – turite jausti. Mokslas yra labai gerai, bet mums vaizduotė yra kur kas vertingesnė“, – garsų menininką pacitavo prof. J. Augutis.

Prancūzijai ir jos kultūrai VDU visuomet skyrė ypatingą vietą – tiek tarpukariu, tiek atkūrus universitetą, kai tuomet dar okupuotoje Lietuvoje studentai jau galėjo mokytis prancūzų literatūros. Anot rektoriaus, nuo to laiko VDU ir Prancūzijos draugystė tik tvirtėja, įgauna platesnes bendradarbiavimo formas – 2016 m. universitete duris atvėrė Frankofonijos šalių universitetinis centras. VDU taip pat yra LSMU įkurto Emanuelio Levino centro palaikytojas.

Prancūzų kultūros atgimimui Kaune ir Lietuvoje ypač nusipelnė Prancūzijos ambasada. Nuo pat jos atkūrimo 1991-aisiais ši ambasada yra viena aktyviausių mūsų šalyje.

„Mūsų ambasadai yra labai svarbūs mūsų palaikomi santykiai su jūsų institucija ir šių santykių stiprinimas, pradedant jumis ir įtraukiant kolegas Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkus ir dėstytojus. Esame čia tam, kad atiduotume pagarbą jūsų akademiniams pasiekimams, jūsų atsidavimui ir pabrėžtume, kokia svarbi jūsų daroma veikla, siekiant tarptautinių mokslinių tyrimų ir bendradarbiavimo kokybės skatinimo, skiriant išskirtinį dėmesį santykiams tarp mūsų dviejų valstybių. Todėl Prancūzija pasirinko įvertinti jūsų atsidavimą“, – įteikdama apdovanojimą sakė Prancūzijos ambasadorė Lietuvoje Claire Lignières-Counathe.

Akademinių palmių ordino riterio apdovanojimą 1808 metais įsteigė Napoleonas. Anksčiau jis buvo skiriamas universiteto dėstytojams, vėliau juo pradėta apdovanoti asmenis, kurie prisideda prie švietimo, kultūros sklaidos Prancūzijoje ir užsienyje. Tai yra pats aukščiausias Švietimo ministerijos teikiamas apdovanojimas, kuris dėl panašumo į raudonąjį garbės legiono ordiną yra vadinamas „violetiniu ordinu“.

Prancūzijos ambasados Lietuvoje nuotraukos