Narystė Frankofoniškųjų universitetų agentūroje (pranc. AUF) ir jos nauda „Frankofonijos šalių kalbos ir kultūros“ studijų programos studentams

2020-12-28

Prof. dr. Aurelija Leonavičienė

 

     Kiekviena studijų programa atveria studentams naujus horizontus, suteikia naujų žinių, kompetencijų ir gebėjimų. Nuo 1996 metų Vytauto Didžiojo universitete veikianti „Frankofonijos šalių kalbos ir kultūros“ (ankstesnis pavadinimas – Prancūzų filologija) bakalauro studijų programa suteikia galimybę ne tik išmokti prancūzų kalbą, bet ir susipažindina su prancūzų kalbos geolingvistiniais variantais, frankofonijos paplitimu pasaulyje, prancūziškai kalbančių šalių (Prancūzijos, Kanados, Belgijos, Liuksemburgo ir kt.) literatūra, kultūra ir tarpkultūrine komunikacija. Suprantama, kad inovatyvių idėjų galima semtis ne tik universiteto viduje, bet pravartu pasinaudoti ir kitų šalių universitetų gerąja patirtimi. Ypač frankofoniškųjų šalių universitetų.

       Didelę pridėtinę vertę rengiant ateities specialistus turi VDU Frankofonijos šalių centro ir Vytauto Didžiojo universiteto įstojimas į Frankofoniškųjų universitetų agentūrą (pranc. AUFAgence universitaire de la Francophonie). Prieš metus, 2020 m. pradžioje Vytauto Didžiojo universitetas gavo AUF Valdymo tarybos informaciją, kad 2019 m. gruodžio 6 d. AUF Valdybos nutarimu, VDU Frankofonijos šalių centras ir Vytauto Didžiojo universitetas yra priimtas į Frankofoniškųjų universitetų agentūrą, tapo asocijuotu šios agentūros nariu. Be Mykolo Romerio universiteto, VDU yra vienintelis Lietuvos universitetas, priklausantis frankofoniškųjų universitetų agentūrai ir joje itin aktyviai dalyvaujantis.

      Ne vienam galėtų kilti klausimas, kaip ši narystė prisideda prie profesionalaus „Frankofonijos šalių kalbos ir kultūros“ prancūzų filologų, turinčių vertimo raštu specializaciją, rengimo. Tai geriausiai įrodytų studentų dalyvavimas AUF veiklose, pavyzdžiui, IV kurso studentės Akvilės Kaučikaitės studijos pagal AUF parengtą programą.

       Mokydamasi Tauragės „Versmės“ gimnazijoje Akvilė neturėjo progos susipažinti su prancūzų kalba, tad įstojusi į VDU ją pradėjo studijuoti nuo pat pradmenų. „Visada domėjausi kalbomis ir pasaulio kultūromis, o būtent prancūzų kalba patraukė tuo, kad ji yra viena populiariausių po anglų kalbos ir vartojama ne tik pačioje Prancūzijoje, bet yra paplitusi visame pasaulyje“ – duodama interviu kalbėjo Akvilė. Intensyvus prancūzų kalbos mokymasis studijuojant „Frankofonijos šalių kalbos ir kultūros“ studijų programoje vieną po kito atvėrė frankofoniškojo pasaulio puslapius, supažindino su Europoje ir pasaulyje populiarėjančia prancūzų kalba, prancūzakalbių šalių visuomenės gyvenimu, istorija, politika ir kultūra. Prie to nemažai prisidėjo ir VDU Frankofonijos šalių centras. Studentė Akvilė Kaučikaitė pripažįsta: „Frankofonijos šalių centro iniciatyva studentai gali sužinoti daug dalykų apie frankofonišką pasaulį, ko galbūt nesužinotų vien paskaitų metu, sužinoti naujienų apie organizuojamus konkursus, tarptautinių mainų galimybes, susitikimus su vertėjais. Visa tai plečia akiratį. Frankofonijos mėnesio metu studentai visą kovo mėnesį turi galimybę domėtis frankofoniškuoju pasauliu, dalyvauti parodose, koncertuose, filmų peržiūrose, dalyvauti konferencijose ir vertimo konkurse. Tai labai gera galimybė gilintis į kultūrinį frankofonijos pasaulį.“ O juk šis pasaulis toks platus, kad vien keliaudamas per Afriką, kaip rašo Ilyes Zouari, gali nuvažiuoti 6 000 km nuo Alžyro iki Kongo Demokratinės Respublikos pietryčių miesto Lubumbašio ir 4 000  km nuo Dakaro iki Čado visą laiką kalbėdamas prancūziškai“.

         „Prancūzų kalba darbui ir karjerai / Français, langue de l’emploi“ – taip skelbia ne vienerius metus Prancūzų instituto Lietuvoje organizuojamas kasmetinis Forumas, skleidžiantis žinią apie pasaulyje populiarėjančią prancūzų kalbą ir didėjantį jos vartojimą darbo aplinkoje. Turint omenyje tai, kad šiuo metu frankofoniškose šalyse prancūziškai kalba apie 279 mln. žmonių, o pagal dabartines demografines tendencijas prognozuojama, jog iki 2050 metų jų skaičius išaugs iki 700 milijonų, pasaulis gręžiasi į frankofoniškąjį pasaulį ir semiasi iš jo naujų idėjų. Šias idėjas padeda skleisti Frankofoniškųjų universitetų agentūra (AUF), kuri VDU prancūzų filologijos studentams atveria nemažai galimybių: stažuotis agentūrai priklausančiuose viso pasaulio universitetuose, dalyvauti kontaktinėse ir nuotolinėse specialybės dalykų studijose prancūzų kalba, dalyvauti tarptautiniuose studentų projektuose ir įvairių veiklų programose, atlikti praktikas frankofoniškuose universitetuose ar su jais bendradarbiaujančiose įstaigose. Visos šios galimybės nėra tik deklaratyvios frazės, bet atvirkščiai – labai konkrečios veiklos. Kelias iš AUF siūlomų veiklų neseniai sėkmingai įgyvendino „Frankofonijos šalių kalbos ir kultūros“ studijų programos IV kurso studentė Akvilė Kaučikaitė. Sužinojusi, kad 2020 m. liepos mėn. VDU Frankofonijos šalių centras ir AUF Vidurio ir Rytų Europos atstovybė pasirašė dvišalę sutartį dėl „Frankofonijos šalių kalbos ir kultūros“ bakalauro studijų programos studentų dalyvavimo AUF organizuojamose tarptautinėse vertimo raštu nuotolinėse vasaros ir rudens semestro studijose, Akvilė, vienintelė studentė iš Lietuvos, dalyvavo tarptautinėse nuotolinėse praktinio vertimo studijose nuo 2020 m. birželio 9 d. iki gruodžio 18 d. ir sėkmingai baigė AUF organizuotas studijas. Jų metu studentei teko atlikti lingvistinę ir kultūrinę tekstų analizę, versti tekstus iš lietuvių kalbos į prancūzų kalbą ir dalyvauti „Europa Plus“ tarptautiniame studentų projekte. Studentė džiaugiasi, kad šios tarptautinės vertimo studijos jai suteikė „galimybę gilintis į frankofonišką pasaulį, susipažinti su kitais frankofonais, tobulinti savo prancūzų kalbos žinias, domėtis frankofonišku pasauliu ne tik studijų metu, bet ir kitokioje aplinkoje“. Žinoma, į AUF inicijuotas vertimo studijas nuosekliai vedė VDU „Frankofonijos šalių kalbos ir kultūros“ bakalauro studijų programa, kurioje daug dėmesio skiriama vertimo teorijai ir praktikai, meninių ir dalykinių tekstų vertimui. Tai, kad programoje dėsto vertimo srities mokslininkai ir praktikai, taip pat yra nemažai galimybių klausytis profesionalių Europos Parlamento Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos skyriaus ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Daugiakalbystės direktorato Lietuvių kalbos teisinių vertimų skyrius vertėjų paskaitų ir dalyvauti jų vedamuose praktiniuose vertimo iš prancūzų kalbos į lietuvių kalbą seminaruose, leidžia studentams įgyti nemažai praktinių vertimo raštu kompetencijų. „Man pačiai tai vienos iš įdomiausių paskaitų“, – prisimena Akvilė Kaučikaitė ES institucijų vertėjų paskaitas –  nes galima susitikti su patyrusiais vertėjais, kurie yra susidūrę su vertimo darbu ir gali papasakoti apie jį iš įvairių perspektyvų. Tai įkvepia domėtis vertimo mokslu dar labiau.“

     Studentės Akvilės sėkmingų studijų istorija nėra vienintelė. Visi prancūzų kalbą ir kultūrą studijuojantys studentai gali dalyvauti tarptautinėse frankofoniškose veiklose, kurias atveria studijų programa ir VDU Frankofonijos šalių centras. Šis centras padeda tiesti tiltus tarp šalių, suteikia galimybių eiti tarpkultūrinio pažinimo keliu, kuris vingiuodamas per universiteto siūlomus studijų dalykus, Erasmus+ studijas frankofoniškose šalyse, tarptautinį studentišką bendravimą ir kuo įvairiausias AUF veiklas, neabejotinai gali paversti prancūzų kalbą darbo, karjeros kalba ir niekad nesibaigiančio domėjimosi sritimi. Tik, žinoma, viskas priklauso nuo mūsų pačių pasiryžimo ir noro plėsti pažinimą ir eiti dinamišku pasirinktos specialybės keliu.