Kvietimas į jubiliejinę X-ąją tarptautinę mokslinę konferenciją “Romanų kalbų tekstų vertimo akiračiai” 2024

2024-01-19

 

Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra kartu su partneriais: Valstybiniu rytų kalbų ir kultūrų institutu (Inalco, Prancūzija), Vakarų Timišoaros universitetu (Rumunija) ir Pizos universitetu (Italija) – maloniai kviečia dalyvauti

                                                    jubiliejinėje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje

                                                        ROMANŲ KALBŲ TEKSTŲ VERTIMO AKIRAČIAI

                                        2024 m. balandžio 25 d., Kaune, Vytauto Didžiojo universitete

Šių metų jubiliejinė X-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Romanų kalbų tekstų vertimo akiračiai“ vyks Kaune, Vytauto Didžiojo universitete, ir suburs Lietuvos ir kitų šalių mokslo ir studijų institucijų vertimo srities tyrėjus, dėstytojus, vertimo praktikus ir studentus.

Vertimas visada yra tarpsisteminis ir tarpkultūrinis veiksmas, nuo seniausių laikų vedantis į kito pažinimą, supratimą ir interpretavimą tam tikrame istoriniame, politiniame ir socialiniame kontekste. Šią mintį papildo prancūzų filosofas Paulis Ricœuras, teigiantis, kad vertimas – tai kalbinis svetingumas, atveriantis duris į kito pažinimą ir padedantis tiesti tarpkultūrinius ir tarpvalstybinius tiltus. Tai, kaip niekada, svarbu šiandienos pasaulyje.

Maloniai kviečiame visus dalintis naujausiomis idėjomis, patirtimi, mokslinių tyrimų rezultatais ir praktinėmis įžvalgomis apie vieną svetingiausių žmogaus veiklų – vertimą.

Siūlomos konferencijos temos:

 1. Teorinė vertimo paradigma, jos raida ir dabartis.
 2. Vertimo kritika: istorinės patirtys ir aktualijos.
 3. Vertimai ir pervertimai sociokultūriniame kontekste.
 4. Meninio vertimo akiračiai.
 5. Dalykinių tekstų vertimas ir dabarties iššūkiai.
 6. Tarpkultūrinis vertimo aspektas.
 7. Dabartinės vertėjų rengimo patirtys ir iššūkiai.
 8. Vertimas ir technologijos.

Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų, italų ir prancūzų.

Pagrindinės datos:

 1. Pranešimo temos, santraukos (150-200 žodžių) pranešimo kalba, trumpo CV pateikimas iki 2024 m. vasario 22 d. el. pašto adresais: aurelija.leonaviciene@vdu.lt  ir daiva.kielaite@vdu.lt
 2. Konferencijos mokslinio komiteto sprendimas dėl pranešimo priėmimo iki 2024 m. kovo 1 d.
 3. Konferencijos programos siuntimas dalyviams iki 2024 m. balandžio 5 d.

 

Konferencijos mokslinis ir organizacinis komitetas:

 PirmininkėProf. dr. Aurelija Leonavičienė (VDU, Lietuva)

Nariai: Prof. dr. Hélène de Penanros (Inalco, Prancūzija),

Prof. dr. Daniele Montichelli (Talino universitetas, Estija),

Dr. Jurgita-Macijauskaitė-Bonda (VDU, Lietuva),

Doc. dr. Carmen Caro Dugo (VU, Lietuva),

Doc. dr. Rūta Eidukevičienė (VDU, Lietuva),

Doc. dr. Ileana Neli Eiben (Vakarų Timišoaros universitetas, Rumunija),

Kristina Aurylaitė (VDU, Lietuva),

Dr. Adriano Cerri (Pizos universitetas, Italija),

Daiva Kielaitė (VDU, Lietuva).