Kaip interpretuoti ir versti teisinį tekstą? ES Teisingumo Teismo teisininkės lingvistės seminaras studentams

2021-04-11

Aurelija Leonavičienė

VDU Frankofonijos šalių centro vadovė

 

Jau ne vienerius metus VDU Frankofonijos šalių kalbos ir kultūros bakalauro studijų programos studentai dalyvauja ES institucijų profesionalių vertėjų seminaruose, kurių metu gilinasi į ES dokumentų vertimo ypatumus, diskutuoja vertimo klausimais ir gauna grįžtamąjį ryšį apie savo verstus tekstus, kuriuos aptaria ir daug naudingų patarimų pateikia profesionalūs ES institucijų vertėjai.

Pačiame Frankofonijos mėnesio renginių sūkuryje VDU Frankofonijos šalių centras kartu su ES Teisingumo Teismo Daugiakalbystės direktorato Lietuvių kalbos teisinių vertimų skyriumi 2021 m. kovo 29 d. organizavo teisinių tekstų vertimo iš prancūzų kalbos į lietuvių kalbą seminarą VDU Frankofonijos šalių kalbos ir kultūros bakalauro studijų programos III ir IV kurso studentams, studijuojantiems „Dalykinių tekstų vertimą 2“.  Seminarą vedė teisininkė lingvistė p. Jolita Vanglovskaja.

Nors minėtoje studijų programoje studentai prancūzų kalbos pradeda mokytis nuo pat pradmenų, tačiau intensyvus šios kalbos mokymasis pirmaisiais ir antraisiais studijų metais leidžia pasiekti prancūzų kalbos kompetencijų, reikalingų teisiniams tekstams suprasti. O juk „suprasti – tai versti“, kaip yra rašęs vertimo teoretikas George’as Steineris garsiojoje knygoje „Po Babelio“ (After Babel). Koks svarbus yra teisės teksto turinio supratimas, jo tinkamas interpretavimas, aptarė seminarą vedusi profesionali vertėja, teisininkė lingvistė p. Jolita Vanglovskaja. Ji kalbėjo apie vertimą kaip apie tarpsisteminę teisės srities komunikaciją, nagrinėjo terminų pasirinkimo galimybes, aptarė vertėjams naudingas terminų duomenų bazes, tikrinių vardų rašymo teisės dokumentuose ypatumus, teisės kalbai būdingas formuluotes ir kt.

Seminaro metu studentai gilinosi į tai, kaip sklandžiai versti dalykinio turinio tekstą, kokius priimti konkrečius vertimo sprendimus, kad lietuvių kalba pateiktas tekstas atrodytų lyg originaliai rašytas. Studijavę vertimo teorijas ir nemažai laiko praleidę vertimo praktinėse veiklose, studentai žino, kad kiekviena kalba rašomas ar verčiamas tekstas turėtų būti tarsi „audinys“, „išaustas iš įvairių kalbinių elementų, jų sekos ir tarpusavio ryšių“, kaip yra rašiusi Audronė Poškienė (2007). Tad koks bebūtų vertimas  – meninis ar dalykinis, visada reikės eiti tarpkultūrinės ir tarpsisteminės interpretacijos keliu ir remtis savo sukaupta kognityvine patirtimi. Administracinės kalbos teisės tekstai, įskaitant ir ES Teisingumo Teismo Daugiakalbystės direktorato Lietuvių kalbos teisinių vertimų skyriuje verčiamus tekstus, šiuo požiūriu taip pat nėra išimtis.

Suprantama, kad praktinė vertimo veikla ir vertimų analizė nesibaigia su vienu ar kelias seminarais. Vertimą studijuojantys studentai puikiai žino, kad tai ilgas ir kruopštus darbas. Naujų idėjų apie vertimo patirtis netrukus, 2021 m. balandžio 22 d. atskleis VDU Humanitarinių mokslų fakulteto Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedros organizuojama Tarptautinė vertimo mokslo konferencija „Romanų kalbų tekstų vertimo akiračiai“. Ši kiekvienais metais Vytauto Didžiojo universitete organizuojama vienintelė Lietuvoje romanų kalbų tekstų vertimo į lietuvių kalbą ir lietuvių literatūros vertimų į romanų kalbas mokslinė konferencija leidžia įdėmiau pažvelgti į dalykinių tekstų automatizuoto ir automatinio vertimo naudą, perspektyvas ir iššūkius, susipažinti su naujausiais meninių tekstų vertimais ir išgirsti, su kokiais sunkumais susiduria vertėjai, kaip jie sprendžia vieną ar kitą vertimo problemą ir apie kokį ateities vertimą kalba vertimo tyrėjai ir ES institucijų vertėjai.

Vertimo klausimams skirta Tarptautinė mokslinė konferencija „Romanų kalbų tekstų vertimo akiračiai“ tarsi tęsia bendradarbiavimą su ES institucijų vertėjais, kurie dalinis vertimo profesine patirtimi. Apie mašininio vertimo naudojimo patirtis Europos Parlamento Generalinio vertimo raštu direktorato Lietuvių kalbos vertimo raštu skyriuje kalbės p. Giedrė Matelytė, neseniai, kovo 17 d. vedusi seminarą VDU užsienio filologams. Na, o apie teisinį vertimą, t. y. terminų parinkimą verčiant teisės tekstus ir dažnai pasikartojančių frazių naudą kuriant vertimo atmintis konferencijoje kalbės ES Teisingumo Teismo Daugiakalbystės direktorato Lietuvių kalbos teisinių vertimų skyriaus teisininkės lingvistės p. Jolita Vanglovskaja ir p. Natalija Tocickienė.

Norinčius dalyvauti nuotolinėje Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Romanų kalbų tekstų vertimo akiračiai“, kviečiame registruotis iki balandžio 19 d. el. paštu: jurgita.macijauskaite-bonda@vdu.lt ir aurelija.leonaviciene@vdu.lt