Europos Sąjungos institucijų vertėjų seminarų ciklas VDU studentams

2019-11-18

Šiandien, lapkričio 18 dieną vyks trečiasis Europos Sąjungos institucijų teisinės kalbos tekstų vertimo iš prancūzų kalbos į lietuvių kalbą seminaras. Tai trečiasis dalykinės teisės kalbos tekstų vertimo seminarų ciklo renginys VDU Frankofonijos šalių kalbos ir kultūros studijų programos vyresniųjų kursų studentams. Seminarą nuotoliniu būdu ves Europos Parlamento Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos skyriaus vertėjas Algirdas Venckus.

Praėjusią savaitę, lapkričio 11 dieną prancūzų kalbą, kultūrą ir vertimą raštu studijuojantys studentai dalyvavo Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Daugiakalbystės direktorato Lietuvių kalbos teisinių vertimų skyriaus teisininkės lingvistės Natalijos Tocickienės vertimo seminare, kuriame patyrusi vertėja analizavo studentų verstus tekstus, kartu su jais diskutavo konkrečiais teisinio teksto vertimo klausimais. Antrąjį seminarą, lapkričio 13 dieną taip pat vedė ES Teisingumo Teismo, to paties Lietuvių kalbos teisinių vertimų skyriaus teisininkė lingvistė Jolita Vanglovskaja. Atvykusi iš Liuksemburgo, profesionali vertėja aptarė teisinių tekstų vertimo specifiką, kartu su studentais analizavo jų vertimus, supažindino su teisinės informacijos paieškos galimybėmis verčiant teisės srities tekstus.

„Šie seminarai yra labai prasmingi vertimo studijų procese, nes jie sujungia tris svarbiausias studijų proceso grandis: mokslinius tyrimus, studijas ir studijuojamo dalyko praktiką“ – teigia Frankofonijos šalių kalbos ir kultūros studijų programos vadovė, Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedros vedėja prof. Aurelija Leonavičienė, atliekanti ES Teisingumo Teismo verstinių tekstų mokslinius tyrimus ir nagrinėjanti lietuvių verstinės administracinės kalbos pokyčius per paskutiniuosius trisdešimt metų. Glaudų VDU mokslininkų ir praktikų bendradarbiavimą rodo ir prof. Aurelijos Leonavičienės šių metų spalio mėnesį vykęs vizitas į ES Teisingumo Teismo Daugiakalbystės direktorato Lietuvių kalbos teisinių vertimų skyrių, kurio teisininkams lingvistams ji skaitė paskaitą „Lietuvių teisės kalbos vertimų tyrimai ir jų rezultatai“, dalinosi mokslinėmis įžvalgomis apie teisinių tekstų vertimą, kalbėjo apie mokslininkų ir praktikų bendradarbiavimo galimybes.

Pasak A. Leonavičienės, „atkūrus Lietuvos valstybę 1990 metais reikėjo naujų teisės aktų, kodeksų, tarptautinių sutarčių ir kt. valstybei reikalingų administracinės kalbos dokumentų, kurie vienas po kito buvo rengiami valstybine lietuvių kalba. Tai neabejotinai davė didelį postūmį administracinės kalbos raidai. Prie šio proceso prisidėjo administracinės kalbos tekstų vertėjai, ypač Europos Komisijos, Europos Parlamento Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos skyriai, ES Teisingumo Teismo Daugiakalbystės direktorato, Lietuvių kalbos teisinių vertimų skyriaus ir kiti mažesni ES institucijų vertėjų raštu skyriai. Gausiai rengiami originalūs ir verstiniai dokumentai spartino administracinės lietuvių kalbos standartizacijos procesą, kalbos priemonių konkurenciją, tad per trisdešimt metų administracinis lietuvių kalbos stilius sutvirtėjo, išryškėjo būdingiausios stiliaus ir atskirų jo žanrų ypatybės. Didelė dalis administracinės lietuvių kalbos vertimų yra paskelbti EUR-Lex dokumentų duomenų bazėje, kuri gali būti laikoma reprezentatyvios apimties daugiakalbiu tekstynu, teikiančiu objektyvios informacijos apie verstinę lietuvių administracinę kalbą.“

Išskirtinai frankofoniška institucija galima laikyti ES Teisingumo Teismą, kuriame vyrauja prancūzų kalba, tad šios institucijos Daugiakalbystės direktorato Lietuvių kalbos teisinių vertimų skyriaus vadovės p. Marijos Anciuvienės ir VDU vertimo srities mokslininkės prof. Aurelijos Leonavičienės pradėtas tarpinstitucinis bendradarbiavimas, taip pat ir nuo 2016 metų tęsiamas bendradarbiavimas su Europos Parlamento Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos skyriumi, kuriam vadovauja p.  Nerijus Prekevičius, neabejotinai bus naudingas ne tik vertimą iš prancūzų kalbos, bet ir iš vokiečių, anglų, italų kalbų studijuojantiems užsienio filologijų studentams ir leis jiems geriau susipažinti su praktine vertimo veikla.

2019 m. lapkričio 18 d., 14:15-15:45 val. nuotolinis vertimo seminaras vyks V. Putvinskio g. 23, 503 auditorijoje.

Akimirkos iš antrojo seminaro