TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA „ROMANŲ KALBŲ TEKSTŲ VERTIMO AKIRAČIAI 2024“

2024-04-07

   Maloniai kviečiame į VDU Humanitarinių mokslų fakulteto Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedros,  Valstybinio rytų kalbų ir kultūrų instituto (Inalco, Prancūzija), Vakarų Timišoaros universiteto (Rumunija) ir Pizos universiteto (Italija) organizuojamą jubiliejinę X-ąją tarptautinę mokslinę konferenciją „Romanų kalbų tekstų vertimo akiračiai“, kuri vyks šių metų balandžio 25 dieną, Vytauto Didžiojo universitete. Konferencijoje bus aptarti aktualūs vertėjų rengimo, vertimo technologijų, vertimų sklaidos, dalykinių ir meninių tekstų vertimo klausimai, iššūkiai ir perspektyvos.

 

                                                                                              PROGRAMA

                                                                                    2024 m. balandžio 25 d.

9:00 – 9:30 Registracija (V. Putvinskio g. 23, III aukšto fojė)

9:30 – 10:00 KONFERENCIJOS ATIDARYMAS (V. Putvinskio g. 23, 310 auditorija).

9:30 – 9:40 Konferencijos mokslinio komiteto pirmininkės prof. dr. Aurelijos Leonavičienės atidarymo kalba

9:40 – 9:45 VDU Komunikacijos prorektorės doc. dr. Vilmos Bijeikienės sveikinimo kalba

9:45 – 9:50 VDU Humanitarinių mokslų fakulteto prodekanės dr. Jurgitos Macijauskaitės-Bondos sveikinimo kalba

9:50 – 9:55 Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos narės, vertėjos Rasos Di Pasquale sveikinimo kalba

 

PLENARINIAI PRANEŠIMAI (vadovė – prof. dr. Aurelija Leonavičienė)

10:00 – 10:30 Prof. habil. dr. Hélène de Penanros. Inalco and the training of translators from Lithuanian into French: linguistic issues (Inalco, Prancūzija)

10:30 – 11:00 Doc. dr. Carmen Caro Dugo. Stilistiniai pasakojimo esamojo laiko vartojimo skirtumai Alvydo Šlepiko romane „Mano vardas – Marytė“ ir jo vertime į ispanų kalbą (Vilniaus universitetas, Lietuva)

 

11:00 –11:10 Diskusijos

11:10 – 11:30 Kavos pertrauka

 

SEKCIJŲ VEIKLA

I SEKCIJAVERTIMAS, DAUGIAKALBYSTĖ IR TECHNOLOGIJOS (V. Putvinskio g. 23, 312 a., sekcijai 11:30 – 13:00 val. vadovauja dr. Jurgita Macijauskaitė-Bonda, 14:30 – 16:00 val. vadovauja Donata Berūkštienė)

11:30 – 11:50 Milda Kisielienė. Neuroninis mašininis vertimas ES institucinio vertimo kontekste: nuostatos, nauda ir rizika (ES Taryba, Belgija)

11:50 – 12:10 Natalija Točickienė. Vertėjo kelionė po daugiakalbį teismo procesą reglamentuojančius teisės aktus: dvejonės, dėlionės ir svajonės (ES Teisingumo Teismas, Liuksemburgas)

12:10 – 12:30 Jolita Vanglovskaja. Kaip pasaulio įvykiai veikia teisinį vertimą (ES Teisingumo Teismas, Liuksemburgas)

12:30 – 12:50 Donata Berūkštienė. Translation and Technologies (VDU, Lietuva)

 

12:50 – 13:00 Diskusijos

13:00 – 14:30 PIETŲ PERTRAUKA

 

14:30 – 14:50 Jurgita Vaičenonienė. Dviskaitos vertimo ypatumai (VDU, Lietuva)

14:50 – 15:10 Jurgita Macijauskaitė-Bonda, Moreno Bonda. La traduzione per la didattica dell’italiano LS all’epoca di Deepl (VDU, Lietuva)

15:10 – 15:30 Kristina Aurylaitė. Daugiakalbystės apraiškos literatūriniuose tekstuose ir vertime (VDU, Lietuva)

15:30 – 15:50 Giedrė Pranaitytė. Vertimas kaip politinių ir kultūrinių reiškinių perteikimo priemonė K. Gunnars romane „ The Prowler“ – lietuvių kalba (VDU, Lietuva)

 

15:50 – 16:00 Diskusijos

16:10 – 17:30 Konferencijos uždarymas ir vaišės (V. Putvinskio g. 23, 311 a.)

17:30 – 20:00 Koncertas VDU Didžiojoje salėje (S. Daukanto g. 28)

 

II SEKCIJA. KALBINIAI IR KULTŪRINIAI VERTIMO ASPEKTAI

(V. Putvinskio g. 23, 313 a., sekcijai 11:30 – 13:00 val. vadovauja Kristina Aurylaitė, 14:30 – 16:00 val. vadovauja doc. dr. Stefano M. Lanza)

11:30 – 11:50  Laura Laurušaitė. Verčiant neišverčiama: latviškos kultūrinės realijos literatūros vertime (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuva)

11:50 – 12:10 Jūratė Žukauskaitė. Leksinė-semantinė originalo ir vertimo kalbų interferencija kognityvinės lingvistikos požiūriu (Agderio universitetas, Norvegija; VDU, Lietuva)

12:10 – 12:30 Jogilė Teresa Ramonaitė, Ieva Frigerio. Tarmės meniniame vertime vertimo iššūkiai: Florijų sagos atvejis  (Lietuvių kalbos institutas, LLVS, Lietuva)

12:30 – 12:50 Stefano M. Lanza. Frazeologizmų vertimas dvikrypčiame italų ir lietuvių kalbų žodyne (VDU, Lietuva)

 

12:50 – 13:00 Diskusijos

13:00 – 14:30 PIETŲ PERTRAUKA

 

14:30 – 14:50 Dalia Kuizinienė. Prancūzų literatūros vertimai ir sklaida išeivijoje (VDU, Lietuva)

14:50 – 15:10 Aranka Laczházi. Lietuvių literatūros vertimas į vengrų kalbą: kai kurie tipiški sunkumai (Budapešto Lorando Etvešo universitetas, Vengrija)

15:10 – 15:30 Ileana Neli Eiben. La traduction comme indicateur des relations culturelles entre deux langues „asymétriques“, le français et le roumain (Vakarų Timišoaros universitetas, Rumunija)

15:30 – 15:50 Adriano Cerri. Contributi per una tipologia traduttologica del nome proprio (Pizos universitetas, Italija)

 

15:50 – 16:00 Diskusijos

16:10 – 17:30 Konferencijos uždarymas ir vaišės (V. Putvinskio g. 23, 311 a.)

17:30 – 20:00 Koncertas VDU Didžiojoje salėje (S. Daukanto g. 28)

 

Konferencijos mokslinis ir organizacinis komitetas:

 Pirmininkė – Prof. dr. Aurelija Leonavičienė (VDU, Lietuva)

Nariai:

Prof. dr. Hélène de Penanros (Inalco, Prancūzija),

Prof. dr. Daniele Montichelli (Talino universitetas, Estija),

Dr. Jurgita-Macijauskaitė-Bonda (VDU, Lietuva),

Doc. dr. Carmen Caro Dugo (VU, Lietuva),

Doc. dr. Rūta Eidukevičienė (VDU, Lietuva),

Doc. dr. Ileana Neli Eiben (Vakarų Timišoaros universitetas, Rumunija),

Kristina Aurylaitė (VDU, Lietuva),

Dr. Adriano Cerri (Pizos universitetas, Italija),

Daiva Kielaitė (VDU, Lietuva).